1) Poradnictwo i terapia w zakresie:

• Terapia uzależnień, współuzależnień i DDA
• Psychoterapia indywidualna (podejście integracyjne)
• Krótkoterminowa terapia w hipnozie
• Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
• Terapia par
• Hipnoza i hipnoterapia
• Relaksacja
• Konsultacje
Hipnoza, konsultacje i terapia telefonicznie oraz online
2) Pomoc w problemach:
• Uzależnienia (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki, internet, zakupy, hazard i inne)
• Zaburzenia odżywiania - nadwaga, otyłość
• Zaburzenia lękowe, napady paniki
• Zaburzenia psychosomatyczne (bóle głowy, brzucha, biegunki, problemy ze skórą, obniżenie odporności i inne)
• Zaburzenia seksualne (problemy ze wzwodem, lęk przed współżyciem, przedwczesny wytrysk i inne)
• Nerwice, fobie, depresje, stres
• Przemęczenie, wypalenie zawodowe
• Niska samoocena, problemy w podejmowaniu decyzji
• Konflikty i kryzysy
• Żałoba, przeżycia traumatyczne, choroba, starość
• Zaburzenia emocjonalne
• Problemy w relacjach