Na czym polega pomoc:

Proponuję, w zależności od indywidualnych potrzeb, doraźne konsultacje pomocne w określeniu własnej drogi rozwiązania problemu lub psychoterapię indywidualną (podejście integracyjne), krótkoterminową terapią w hipnozie, terapię grupową, terapię par lub terapię uzależnień. Sposób i czas terapii każdorazowo uzgadniany jest z pacjentem w zależności od problemu, możliwości i oczekiwanego celu. Wykorzystanie w terapii hipnozy zwiększa możliwości szybkiego rozwiązania problemu.

W leczeniu zaburzeń lękowych z napadami paniki oraz między innymi zaburzeń odżywiania, seksualnych i psychosomatycznych terapia skoncentrowana jest w początkowym okresie na szybkim usuwaniu objawów. Indywidualne podejście do pacjenta i stosowanie odpowiednio dobranych technik terapeutycznych (w tym hipnoterapii i metod relaksacyjnych) przekłada się na szybkie efekty terapii.

W terapii uzależnień wykorzystywane są różnego rodzaju materiały psychoedukacyjne (nagrania, filmy itp.) oraz hipnoza, hipnoterapia i relaksacja. Metody te zwiększają atrakcyjność terapii i pozwalają na uzyskanie lepszych efektów. Terapia uzależnień prowadzona jest według potrzeb pacjenta indywidualnie i/lub grupowo. Terapia grupowa odbywa się w małych grupach liczących od czterech do dziesięciu osób. Okresowo odbywają się spotkania z udziałem osób współuzależnionych.

Terapia jest najczęściej terapią krótkoterminową dostosowaną do aktualnych potrzeb pacjenta. Istnieje możliwość kontynuowania tak zwanej terapii wspierającej w dłuższym okresie czasu oraz korzystania z doraźnych konsultacji, również telefonicznych.

W miarę potrzeb terapia wspomagana jest przez leczenie farmakologiczne prowadzone przez lekarzy specjalistów. Współpraca z lekarzami wielu specjalności (psychiatra, neurolog, seksuolog, ginekolog, wenerolog, dermatolog) umożliwia konsultacje lekarskie oraz sprawną, holistyczną pomoc.

Stała współpraca z prywatnym stacjonarnym ośrodkiem psychoterapii (nerwice, depresje, kryzysy związane z żałobą, rozstaniem, chorobą lub inną trudną sytuacją, trudności w stworzeniu i utrzymaniu bliskich związków, lęk przed oceną) i terapii uzależnień i współuzależnień (2, 4 i 6-cio tygodniowe pobyty stacjonarne).

Współpraca z prywatną, zapewniającą pełną dyskrecję przychodnią specjalizującą się w detoksykacji i ewentualnej implantacji disulfiramu (tzw. wszywki) i naltreksonu.

Spotkania odbywają się w osobnym lokalu bez poczekalni, co zapewnia maksymalną dyskrecję. Możliwa jest również hipnoza i terapia telefonicznie oraz online.